Lalka też Człowiek 2018

XIII Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych

7-14 października 2018

Jury

Joanna Braun

Joanna Braun Przewodnicząca Jury

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po uzyskaniu dyplomu związana z Teatrem Lalki i Maski Groteska w Krakowie. Współpracuje z różnymi scenami, ma na koncie ponad 150 realizacji scenograficznych w teatrach dramatycznych, lalkowych i teatrze tańca. Jest najwybitniejszą artystką polskich teatrów, czemu dają wyraz prestiżowe nagrody za jej inscenizacje plastyczne.

Od 2004 jest pedagogiem PWST w Krakowie na wydziale Reżyserii Dramatu a także jest autorką publikacji w gazecie teatralnej Didaskalia. Bierze udział w tematycznych wystawach scenograficznych zbiorowych, oraz częste prezentacje indywidualne: niezbędnego warsztatu bazowej pracy nad formą m.in ostatnio badanie tematu ciała w wystawach:

  • votarium - BWA Bielsko Biała
  • Ifamki - Galeria ZASP w Krakowie
  • Infamki i Infantki - Galeria Stara Prochownia w Warszawie, oraz:
  • W hołdzie Pinie Bausch - Teatr Polski w Szczecinie, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Instytut Teatralny w Warszawie, Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, Teatr Maska w Rzeszowie
Tipa Violeta

Tipa Violeta

Doktor Violeta Tipa jest koordynatorem badań i szefem sekcji Sztuk audiowizualnych Instytutu Dziedzictwa Kultury w Kiszyniowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z historią i teorią sztuk wizualnych takich jak telewizja czy historia i estetyka filmu animowanego. Szczególnie zainteresowana jest teatrem lalek i wzajemnym oddziaływaniem na siebie dwóch rodzajów sztuki: teatru i filmu.

Wyniki badań były prezentowane na ponad 40 spotkaniach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorką monografii "Dziecko i sztuka TV" (2004), "Nowoczesny ekran: wyzwania i postawy" (2011), "Wykorzystanie Guguty w wymiarze kinematograficznym" (2014), także współautorką kolektywnej pracy historycznej "Sztuka filmowa w Republice Mołdawii" (2014). Sygnuje swym nazwiskiem także ponad 100 studiów i artykułów publikowanych w naukowych czasopismach, encyklopedii i katalogach w Mołdawii, Rumunii, Rosji i Włoszech.

Jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Pięknych. W 2015 otrzymała stypendium naukowe Thesaurus Poloniae Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Filmowych Mołdawii oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

Eva Kyosovska

Eva Kyosovska

Od 2007 roku pracowała jako aktorka w Państwowym Teatrze Lalek w Płowdiw. Między 2008 a 2016 była asystentką prof. Dory Ruskovej w Departamencie Teatru NAFTA. Stała się specjalistką improwizowanych spektakli lalkowych. Przez dwa lata prowadziła eksperymentalną klasę.

"Technika mowy w teatrze lalek". Obecnie jest głównym reżyserem w Państwowym Teatrze Lalek w Płowdiw. Jest także dyrektorem artystycznym niezależnej grupy teatralnej „dARTelions“ („GluhARTcheta“) specjalizującej się w eksperymentalnych spektaklach lalkowych dla dzieci i dorosłych. Jako reżyserka zrealizowała ponad 30 spektakli na scenach lalkowych i dramatycznych w Płowdiw, Starej Zagoże, Hasko, Rousse i wielu innych miastach. Jest autorką dwóch sztuk dla dzieci, a od 2011 roku współpracuje z Państwową TV oraz stacją Nova TV jako scenarzystka programów telewizyjnych. Wielokrotnie nagradzana jako aktorka, reżyserka na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

O Festiwalu

Idea Festiwalu

Różnorodność. To rzecz najbardziej charakterystyczna w sztuce animacji, zarówno w filmie animowanym jak teatrze lalek. Od dziesięciu lat przedstawiamy Państwu wielorakość wypowiedzi artystów komunikujących się z tymi dwoma gatunkami sztuki.

Niektórzy twierdzą, że gatunek ludzki nie dość, że mógł przetrwać, to i rozwinął się dzięki zdolności komunikacji - wymianie informacji. Można zaryzykować twierdzenie, że: mógł rozwinąć się dzięki akceptacji swojej różnorodności.

A więc różnorodność i to zarówno w formie jak i w treści. Bo cóż to za komunikacja jeśli spotykają się z sobą: te same* / takie same* komunikaty.

Akceptujmy się** zatem różniąc**,
Śmiejąc**,
Wzruszając**,
Myśląc**.


* niepotrzebne skreślić
** nie skreślać

Marek b. Chodaczyński
Dyrektor Generalny Festiwalu Lalka też Człowiek
Prezes Unii Teatr Niemożliwy

październik 2015 r.