Sekcja filmowa

Małgorzata Sady

Małgorzata Sady

Zajmuje się różnorodnymi dziedzinami aktywności twórczej. Pracuje z tekstem, dźwiękiem i obrazem. Kuratorka i uczestniczka wydarzeń artystycznych. Współpracuje z K. Kamojim, Braćmi Quay, D. Thomasem, Studiem Kronika i Serafinski Studio, Fundacją In Situ. Od lat 90. zajmuje się twórczością Themersonów. Autorka licznych przekładów z dziedziny sztuki, literatury (S. Themerson, J. Czechowicz), filozofii (Wittgenstein, B. Russell) i esejów o sztuce. Od końca lat 70. współpracuje z centrami sztuki w Polsce i zagranicą. Członek SFP.